78-Sluníčko Leonid (iljič) rok 2006 Lípa pr.75cm, tl.7cm ZT